ZARZĄD KLUBU

Logo klubu w pełnej rozdzielczości


Skład zarządu:

Prezes: Grzegorz Opałka
Z-ca Prezesa: Stanisław Grzyb
Sekretarz: Krzysztof Wrona
Skarbnik: Paweł Baran

Członkowie:
Tomasz Zagała
Sławomir Stachura
Wojciech Warot

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Zenon Krzosa
Sekretarz: Sebastian Koprowski
Członek: Adrian Koprowski

Trener: Łukasz Winiarski